Personatge misteriós

   
  Com funcionarà el persontage misteriós?
   
  Cada personatge tindrà 10 pistes.
  • A l'escola:
   
  - Cada dia que vingueu a l'escola veureu una pista nova.